Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM

Dự án là gì?

“Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến. Thực chất, Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.”

1. Tính mục tiêu:

 • Dự án bao giờ cũng có một hoặc một số mục tiêu rõ ràng.
 • Định hướng mục tiêu luôn được duy trì trong suốt dự án.
 • Sản phẩm cuối cùng luôn được đánh giá xem có phù hợp, có đạt được mục tiêu không.
 • Các mục tiêu phải liên quan đến dự án

2. Có giới hạn thời gian rõ ràng

 • Lịch biểu được xác định trước
 • Các ngày bắt đầu, ngày kết thúc rõ ràng
 • Các mốc được theo dõi và đem ra đánh giá.

3. Sự giới hạn

 • Giới hạn về phạm vi công việc
 • Giới hạn về nguồn lực.
 • Hạn chế về kinh phí

Phần mềm Quản lý Dự án là gì?

Phần mềm Quản lý dự án là phần mềm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình lập dự án, bố trí và quản lý nhân sự thực hiện dự án, lên lịch trình các hoạt động của dự án, xác định kết quả đầu ra của từng hoạt động/hạng mục dự án, theo dõi quá trình triển khai dự án và cập nhật tiến độ khối lượng thực hiện so với kế hoạch, cung cấp các báo cáo tình trạng dự án cho cấp quản lý có thẩm quyền. Phần mềm cũng cho phép cán bộ quản lý cấp cao của các doanh nghiệp quản lý tổng thể các dự án đang thực hiện, đã hoàn thành trong một kỳ kinh doanh. Hay nói cách khác, phần mềm quản lý dự án cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng thực hiện các dự án tại doanh nghiệp.

digiiPM – Phần mềm Quản lý Dự án chuyên nghiệp

digiiPM là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý dự án chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý liên dự án – cùng lúc vận hành nhiều dự án khác nhau và có thể sử dụng cùng 1 nhân sự ở cá dự án khác nhau. Phần mềm quản lý dự án phù hợp cho những doanh nghiệp hoạt động theo mô hình dự án như các lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản, Tư vấn Quản lý…

>>> Phần mềm đánh giá năng lực tốt cần đáp ứng tiêu chí gì? 

Tính năng của Phần mềm digiiPM

 • Lập kế hoạch dự án

Phần mềm digiiPM được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án theo nguyên tắc 5W2H, giúp trưởng dự án nắm bắt toàn diện các bối cảnh của dự án. Ngoài việc xác định mục tiêu được xác định ban đầu, phần mềm digiiPM hỗ trợ giám sát và báo cáo loại công việc, tiến độ từng dự án, nhân sự, chi phí, … Giao diện đơn giản theo 5W2H giúp tối ưu hiển thị tới người dùng, cho trải nghiệm dễ dàng, thân thiện khi leader cùng lúc phải quản lý nhiều dự án. Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM cũng cung cấp các giao diện khác như GANTT chart hoặc Kanban giúp người dùng có nhiều lựa chọn hiển thị kế hoạch dự án tùy theo mục tiêu quản lý.

 • Bảng tiến độ đa dự án trên màn hình điều khiển trung tâm

Phần mềm có chế độ hiển thị như một bảng tin có thể chọn hiển thị nhiều kiểu trên bảng tin theo các tiêu chí: tình trạng, kỳ hiển thị, dự án, đơn vị thực hiện… Người dùng có thể xem tổng thể các dự án hoặc chi tiết hạng mục dự án. Ngoài ra, các thao tác nhập liệu cũng được tối giản để nhập liệu trực hoặc import theo file mẫu. Tùy vào mức độ quan trọng, người thiết lập có thể chọn các nội dung được hiển thị trên bảng tin. Có thể thiết lập thời gian chạy tự động (bắt đầu, kết thúc), tốc độ chạy bảng tin.

 • Quản lý tiến độ hoạt động dự án

Tình hình tiến độ dự án sẽ luôn được phần mềm digiiPM ghi nhận và báo cáo real-time theo lượt update. Dựa vào những lần cập nhật tiến độ cho từng đầu việc phần mềm có thể cập nhật phần trăm hoàn thành của công việc đó. Trưởng dự án có thể dựa vào các con số phần trăm để đánh giá mức độ đúng hẹn của dự án. Ngoài ra, dựa trên so sánh giữa ngày bắt đầu và deadline, phần mềm có thể đưa ra cảnh báo về tình trạng dự án: Chưa triển khai, đang thực hiện, hoàn thành/ trễ hạn. Kết hợp với trọng số của từng dự án, phần mềm kết luận về mức độ rủi ro mà cả team phải đối mặt khi không hoàn thành đúng deadline.

>>> 6 phần mềm KPI miễn phí hiệu quả cho doanh nghiệp

 • Quản lý chất lượng và khối lượng của dự án

Phần mềm cho phép nhập số kế hoạch và kết quả hoàn thành khối lượng công việc theo từng dự án. Trưởng dự án có thể điều chỉnh kế hoạch triển khai so với kế hoạch duyệt ban đầu, lưu kế hoạch điều chỉnh, tạo sự linh hoạt cho những thay đổi cần thiết. Phần mềm cũng tự tổng hợp và tính toán mức độ hoàn thành dự án theo kế hoạch được duyệt và đưa ra kết luận, cảnh báo.

Phần mềm giúp phân loại và lọc dự án theo các tiêu chí (tiến độ – nguyên nhân chậm, tình trạng, đơn vị/ người phụ trách, thời gian, loại dự án, vấn đề và phương án giải quyết – mức độ nghiêm trọng…).

 • Quản lý nhân sự dự án

Theo nguyên tắc 5W2H, phần mềm cập nhật đơn vị đảm nhận dự án, cá nhân thực hiện công việc. Những đơn vị, cá nhân này cũng sẽ được phân quyền trên hệ thống để cập nhật kết quả công việc. Hơn thế nữa, nhà quản lý hoàn toàn có thể nắm bắt nhanh số lượng công việc mỗi nhân viên đang đảm nhận. Số lượng và chất lượng dự án/ công việc của mỗi thành viên trong team sẽ được thống kê và báo cáo trên phần mềm. Việc này là rất cần thiết để nhà quản lý xây dựng kế hoạch tối ưu nguồn nhân lực và hiệu suất công việc.

 • Quản lý chi phí dự án

Với từng hạng mục dự án, phần mềm digiiPM cho phép nhập tay trực tiếp hoặc import từ file Excel từng đợt thanh toán và tổng chi phí. Qua những lần ghi nhận, trưởng dự án có thể cập nhật tiến độ giải ngân. Đây là tính năng thiết yếu dùng để so sánh tiến độ giải ngân theo kế hoạch và thực tế. Từ đó có kế hoạch điều chỉnh hợp lý, bảo đảm tiến độ dự án.

 • Hệ thống dashboard đa dạng, báo cáo nhanh

digiiPM có hệ thống dashboard đa dạng, báo cáo chi tiết các thông số liên quan đến sự án: từ tiến độ, chất lượng, chi phí, trạng thái. Các biểu đồ so sánh giữa kế hoạch và kết quả thực tế đều được hiển thị rõ ràng với hệ thống dashboard của digiiPM. Người trưởng nhóm hoàn toàn có thể nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như từng khía cạnh của dự án. Ngoài ra, các báo có thể xuất file dưới dạng excel, pdf, phục vụ cho công tác tổng kết, đóng dự án.

 • Tích hợp

Phần mềm tích hợp dữ liệu tổng hợp theo báo cáo của dự án với chỉ tiêu KPI có liên quan. Tích hợp và kết nối với các chỉ tiêu KPI tại Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW khi cần chẻ nhỏ từ chỉ tiêu thành các dự án về phần mềm Quản lý dự án digiiPM. Hơn nữa, phần mềm cho phép đồng bộ dữ liệu cơ cấu, chức danh, nhân sự với phần mềm KPI.

 • Bảo mật thông tin với nhiều người dùng

Hệ thống được phân quyền chặt chẽ tối ưu đến từng cá nhân được quyền truy cập. Có nhiều chế độ phân quyền như: nhập dữ liệu, xem, sửa, xóa và duyệt dữ liệu cuối kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *